Xã Nhơn Bình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.
(16/12/2022 14:39:56)
Trong thời gian qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Nhơn Bình được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng ủy - UBND xã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.

Trong thời gian qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Nhơn Bình được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng ủy - UBND xã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" giải quyết một cách nhanh gọn, hiệu quả đúng theo quy định của pháp luật.